Dokumenty

Dokumenty strategiczne krajowe i regionalne

Home Dokumenty

Regulamin Strefy Pomysłodawcy
– obowiązujący od 03.10.2022r.

Regulamin Strefy Pomysłodawcy
– obowiązujący od 12.04.2022 – archiwalny 

Regulamin Strefy Pomysłodawcy-archiwalny

Załącznik 1 – Wniosek aplikacyjny

Załącznik 2 – Harmonogram naboru i oceny

Załącznik 3 – Karta oceny II etap selekcji

Załącznik 4 – Wzór umowy inkubacji

Załącznik 5 – Karta oceny III etap selekcji

Załącznik 6 – Formularz rezerwacyjny zasobów

Skip to content