6 października 2021, o godzinie 12:00 odbyło się spotkanie informacyjne w formie online przeznaczone dla doktorantów i studentów, w celu przybliżenia założeń projektu Strefa Pomysłodawcy – Wsparcie 4.0.

Szkolenie poprowadził Jacek Wawrzynowicz, Koordynator projektu i Dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Podczas prezentacji licznie zgromadzeni uczestnicy mogli dowiedzieć się m.in:

  • dla kogo przeznaczony jest projekt
  • na jakie wsparcie mogą liczyć
  • jak wypełnić wniosek inkubacyjny
  • jakie są kryteria oceny złożonych wniosków
  • na jakie korzyści mogą liczyć pomysłodawcy

Dziękujemy za świetną frekwencje i aktywny udział. Do zobaczenia na kolejnym szkoleniu!