Ogłoszenie listy rankigowej w I rundzie naboru

Po zakończonym naborze następnie ocenie merytorycznej i formalnej oraz prezentacji pomysłów w trakcie panelu ekspertów Grupa Sterująca Strefy Pomysłodawcy podjęła decyzję o zakwalifikowaniu wybranych pomysłów biznesowych do I fazy inkubacji. 

Informacja zostanie przekazana bezpośrednio do Pomysłodawców w dniu 23.12.2021 roku. 

Dziękujemy i gratulujemy wszystkim uczestnikom I naboru Strefy Pomysłodawcy Wsparcie 4.0.