Ogłoszenie listy rankingowej-II Faza Inkubacji

12 kwietnia 2022 roku po ocenie Pomysłów przez ekspertów w trakcie Paneli Ekspertów wybrano 10 Pomysłów, które zakwalifikowały się do II fazy inkubacji. 

Cieszy nas zainteresowanie Projektem Strefa Pomysłodawcy. Eksperci dokonali niełatwego wyboru. Następnie przed nami oraz wybranymi Pomysłodawcami intensywna praca, która doprowadzi do końcowego sukcesu. Jednocześnie zachęcamy do składania wniosków w kolejnym naborze, który trwa do 14 maja 2022 roku. 

O wynikach wyboru do II fazy inkubacji każdy z uczestników zostanie poinformowany indywidualnie.