Relacja z konferencji otwierającej projekt.

We wtorek, 14 września oficjalnie funkcjonowanie rozpoczął projekt “Strefa Pomysłodawcy. Wsparcie 4.0”. Na oficjalną konferencję inaugurującą przybyli przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju i Technologii, które sprawuje pieczę nad pilotażem, a takżę przedstawicieli środowisk akademickich, komercjalizacji wiedzy, inwestorów i przedstawicieli venture capitals.

Uczestnicy mogli zapoznać się z założeniami tego pilotażowego programu, które zaprezentowali: kierownik projektu Anna Blajerska, oraz mecenas Kamil Kwiatkowski. Konsorcjum zakłada ocenę tysiąca pomysłów w trakcie trwania projektu, wyłonienie dziesięciu najlepszych. Ocen i wsparcia pomysłodawcom dokona zespół ekspertów i menedżerów. Beneficjenci otrzymają wsparcie merytoryczne i menedżerskie. Członkowie konsorcjum (Puławski Park Naukowo-Technologiczny, InnoAGH sp. z o.o., Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) zapewniają szerokie zaplecze i wsparcie technologiczne.

Konferencja nie tylko zainaugurowała projekt, ale także rozpoczęła nabór pomysłów. W każdej turze przyjmowanych będzie tylko pierwsze dwieście pięćdziesiąt zgłoszeń z całego kraju. Po osiągnięciu tego pułapu nabór zostaje automatycznie zamknięty. Z tego powodu konsorcjanci zgodnie powtarzają, że nie należy czekać, kto pierwszy ten lepszy. Pierwszy nabór zakończy się po osiągnięciu limitu lub w listopadzie, organizatorzy spodziewają się szybkiego zamknięcia listy (aplikować można najwygodniej przez stronę: strefapomyslodawcy.pl).

Oprócz prezentacji partnerów i głównych założeń swoim doświadczeniem z inkubacji w Puławach podzielił się startup Muva Design. Uczestnicy mogli także wysłuchać dyskusji “Wyzwania pracy w najwcześniejszej fazie rozwoju startupu – inwestycja w ludzi czy w pomysł”, w której udział wzięli: prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – Mikołaj Różycki; Beata Lubos – Dyrektor Departamentu Innowacji i Polityki Przemysłowej w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, Jarosław Sroka – Kulczyk Investments, Jakub Jasiczak – Prezes Zarządu spółki celowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; oraz Jarosław Kłósek – Paner zarządzający Open Innovation by YouNick Mint.

Wydarzenie było transmitowane na kanale YouTube. Organizatorzy zachęcają do dołączania do ich mediów społecznościowych (fb/StrefaPomyslodawcy)  i śledzenia na bieżąco wydarzeń.Projekt „Strefa Pomysłodawcy – Wsparcie 4.0” współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działania 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji, Poddziałania 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB, Pilotaż Programu „Strefa Pomysłodawcy”.