Zgłoś się do nas ze swoim projektem i rozwiń go w rentowny biznes.

Home Strefa Fizyczna-Kraków

Strefa Fizyczna-Kraków

Fizyczna Strefa Pomysłodawcy w Krakowie mieści się w siedzibie Krakowskiego Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH sp. z o.o (INNOAGH). Zlokalizowana jest ona w centrum kampusu Akademii Górniczo-Hutniczej (AGH) w budynku Centrum Energetyki.

W tym nowoczesnym budynku centrum badawczo-naukowego znajduje się biuro spółki, które otwarte jest dla Pomysłodawców aplikujących, jak również zakwalifikowanych do programu inkubacji w ramach Projektu. Biuro znajduje się na parterze budynku. Lokalizacja zapewnia dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami np. niepełnosprawnością ruchową.

W godzinach pracy biura Pomysłodawcy uzyskać mogą informację na temat możliwości wsparcia w ramach Projektu, jak również mogą skonsultować swój pomysł czy aplikację do procesu inkubacji.

Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczna rekomendujemy, aby przed przyjściem umówić telefonicznie bądź e-mailowo spotkanie. W celu zapewnienia bezpieczeństwa możliwe są również spotkania on-line.

Strefa Pomysłodawcy INNOAGH dla uczestników projektu zakwalifikowanych do programu inkubacji oferuje m.in.:

  1. Pomoc w odnalezieniu się w uwarunkowaniach i możliwościach kreowania własnego biznesu innowacyjnego – konsultacje w zakresie ochrony własności intelektualnej, oceny stopnia innowacyjności, ścieżek i modeli komercjalizacji pomysłów itp.
  2. Pomoc w dotarciu i pozyskaniu brakujących zasobów w procesie budowy i rozwoju pomysłu/ start-upu.
  3. Wsparcie na początkowych etapach zamiany pomysłów w konkretny model startupu (określenie potrzeby rynkowej, identyfikacja rynku, konkurencja, wybór miejsca i sposobu wprowadzania produktu, usług na rynek itp.).
  4. Konsultowanie i dzielenie się doświadczeniem w procesie opisu modelu biznesowego.
  5. Pomoc w uporządkowaniu spraw formalno-prawnych związanych w powołaniem i prowadzeniem spółki kapitałowej (sp. z o.o.).
  6. Informacje na temat możliwości pozyskania wsparcia, w tym finansowego, dla pomysłów i projektów biznesowych na wczesnych etapach rozwoju (dotacje, warsztaty, programy pre-akceleracyjne, akceleracyjne, networking itp.).
  7. Rekomendacje dotyczące przygotowania start-upu do procesu inwestycyjnego, w tym prezentacji pomysłu przed potencjalnym inwestorem.
  8. Pomoc w poszukiwaniu wsparcia w ramach własnej sieci inwestorów, partnerów biznesowych, instytucjonalnych współpracujących z INNOAGH, AGH w tym w szczególności Brokerów Innowacji AGH oraz brokerów innych krajowych uczelni zrzeszonych w ramach Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii (PACTT), jak również Menedżerów Inkubacji spółek celowych zrzeszonych w ramach Porozumienia Spółek Celowych (PSC).

Strefa Pomysłodawcy INNOAGH dysponuje własnym zapleczem lokalowym umożliwiającym  prowadzenie spotkań, szkoleń, konsultacji oraz warsztatów dla Pomysłodawców zakwalifikowanych do programu inkubacji. Jeśli proces inkubacji Pomysłodawcy wymagałby dodatkowego wsparcia infrastrukturalnego jest możliwe poszerzenie zaplecza INNOAGH o zasoby macierzystej Uczelni.

Skip to content