Zgłoś się do nas ze swoim projektem i rozwiń go w rentowny biznes.

Home Strefa Fizyczna-UP Poznań

Strefa Fizyczna - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Fizyczna Strefa Pomysłodawcy zlokalizowana na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu oferuje dla uczestników projektu zakwalifikowanych do programu inkubacji wsparcie w zakresie:

1.                  Prowadzenia networkingu Pomysłodawców i inwestorów w zakresie inkubacji i akceleracji

2.                  konsultacji w zakresie oceny stopnia innowacyjności, ścieżek i modeli komercjalizacji pomysłów

3.                  konsultacji w zakresie ochrony własności intelektualnej

4.                  konsultacji w zakresie opracowywania warunków umów w procesach komercjalizacji

5.                  konsultacji w zakresie prowadzenia negocjacji umów licencyjnych i sprzedaży

6.                  wsparcia Pomysłodawców w przygotowaniu oferty dla inwestorów zainteresowanych rozwojem pomysłów

7.                  promocji oferty badawczej i technologicznej dla przedsiębiorców i inwestorów

8.                  doradztwa i szkoleń odnośnie możliwości i procedur transferu technologii

9.                  konsultacji w zakresie projektów współpracy z przemysłem i innymi instytucjami

10.              doradztwa odnośnie możliwości pozyskiwania wsparcia finansowego na rozwój pomysłów

11.              poszukiwania wsparcia technologicznego w ramach  sieci brokerów technologii w ramach Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii

Wsparcie techniczno–organizacyjne stanowią pomieszczenia niezbędne do prowadzenia spotkań, szkoleń, konsultacji, warsztatów według potrzeb Pomysłodawców zakwalifikowanych do programu inkubacji:

  1. sale wykładowe/konferencyjne
  2. pomieszczenia do indywidualnych konsultacji
  3. Centrum e-Learningu z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych i multimedialnych

 

Dla Pomysłodawców zakwalifikowanych do programu inkubacji dostępna jest także infrastruktura niezbędna do prowadzenia testów, konsultacji z pracownikami naukowymi, prototypowania czy walidacji pomysłów.

Skip to content